تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) تا 11 آذرماه


تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) تا 11 آذرماه

تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) تا 11 آذرماه
مهلت ثبت نام در آزمون دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۷ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت ۲۴ شنبه ۱۱ آذر تمدید شد.

تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) تا 11 آذرماه

تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) تا 11 آذرماه
مهلت ثبت نام در آزمون دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۷ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت ۲۴ شنبه ۱۱ آذر تمدید شد.

تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) تا 11 آذرماه