تقدیر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی


تقدیر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی بدلیل انتخاب غرفه دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی به عنوان غرفه برتر نمایشگاه پژوهش و فناوری و فن بازار (در هفته پژوهش و فناوری سال 1394 ) تقدیر و قدردانی کرد .

دانلود فیلم جدید

سیستم اطلاع رسانی