تقدیر از خدمت رسانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به زائران پياده حرم مطهر رضوي


تقدیر از خدمت رسانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به زائران پياده حرم مطهر رضوي

تقدیر از خدمت رسانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به زائران پياده حرم مطهر رضوي
کانون سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد که در ایام شهادت امام رضا (ع) به زائران پياده حرم مطهر رضوي خدمت رسانی کرده بودند، تقدیرشدند.

تقدیر از خدمت رسانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به زائران پياده حرم مطهر رضوي

تقدیر از خدمت رسانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به زائران پياده حرم مطهر رضوي
کانون سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد که در ایام شهادت امام رضا (ع) به زائران پياده حرم مطهر رضوي خدمت رسانی کرده بودند، تقدیرشدند.

تقدیر از خدمت رسانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به زائران پياده حرم مطهر رضوي