تغییر محسوس دانشگاه آزاد اسلامی یک سال پس از حکم رهبر معظم انقلاب


تغییر محسوس دانشگاه آزاد اسلامی یک سال پس از حکم رهبر معظم انقلاب

تغییر محسوس دانشگاه آزاد اسلامی یک سال پس از حکم رهبر معظم انقلاب
یک‌ سال پس از حکم رهبر انقلاب اسلامی برای دکتر علی اکبر ولایتی در سمت رئیس هیات‌موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، چهره‌های دانشگاهی از پیشرفت‌های علمی و فرهنگی در این دانشگاه می‌گویند.

تغییر محسوس دانشگاه آزاد اسلامی یک سال پس از حکم رهبر معظم انقلاب

تغییر محسوس دانشگاه آزاد اسلامی یک سال پس از حکم رهبر معظم انقلاب
یک‌ سال پس از حکم رهبر انقلاب اسلامی برای دکتر علی اکبر ولایتی در سمت رئیس هیات‌موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، چهره‌های دانشگاهی از پیشرفت‌های علمی و فرهنگی در این دانشگاه می‌گویند.

تغییر محسوس دانشگاه آزاد اسلامی یک سال پس از حکم رهبر معظم انقلاب