تخصیص 10 درصد بودجه دانشگاه آزاداسلامی برای پژوهش


تخصیص 10 درصد بودجه دانشگاه آزاداسلامی برای پژوهش

دکتر ولایتی خبر داد:
تخصیص 10 درصد بودجه دانشگاه آزاداسلامی برای پژوهش/ هیچ کدام از واحدها تعطیل نمی‌شود/ جزئیات سیاست ادغام واحدهای دانشگاهی نزدیک
رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی از تخصیص 10 درصد بودجه دانشگاه برای پژوهش خبر داد و گفت: بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس آنچه پیش‌بینی شده است به جا و به موقع هزینه خواهد شد.

تخصیص 10 درصد بودجه دانشگاه آزاداسلامی برای پژوهش

دکتر ولایتی خبر داد:
تخصیص 10 درصد بودجه دانشگاه آزاداسلامی برای پژوهش/ هیچ کدام از واحدها تعطیل نمی‌شود/ جزئیات سیاست ادغام واحدهای دانشگاهی نزدیک
رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی از تخصیص 10 درصد بودجه دانشگاه برای پژوهش خبر داد و گفت: بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس آنچه پیش‌بینی شده است به جا و به موقع هزینه خواهد شد.

تخصیص 10 درصد بودجه دانشگاه آزاداسلامی برای پژوهش