به مناسبت روز دانشجو برگزار می شود: جشن دوستانه با یک چالش بزرگ مانکن با موضوع لبخند


به مناسبت روز دانشجو برگزار می شود: جشن دوستانه با یک چالش بزرگ مانکن با موضوع لبخند

بسیج دانشجویی و دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع علوم انسانی با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، به مناسبت میلاد پیامبررحمت و امام صادق (ع) و روز دانشجو  برگزار می کند:

«جشن دوستانه » با یک چالش بزرگ مانکن با موضوع لبخند

زمان : دوشنبه 13 آذر ساعت 11/45
مکان: آمفی تئاتر مجتمع علوم انسانی

به مناسبت روز دانشجو برگزار می شود: جشن دوستانه با یک چالش بزرگ مانکن با موضوع لبخند

بسیج دانشجویی و دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع علوم انسانی با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، به مناسبت میلاد پیامبررحمت و امام صادق (ع) و روز دانشجو  برگزار می کند:

«جشن دوستانه » با یک چالش بزرگ مانکن با موضوع لبخند

زمان : دوشنبه 13 آذر ساعت 11/45
مکان: آمفی تئاتر مجتمع علوم انسانی

به مناسبت روز دانشجو برگزار می شود: جشن دوستانه با یک چالش بزرگ مانکن با موضوع لبخند