برگزاری کارگاه آموزشی فعالان اجرایی نماز واحدها و مراکز دانشگاهی استان‌های خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی


به میزبانی واحد مشهد در حال برگزاری است :
کارگاه  آموزشی فعالان اجرایی نماز واحدها و مراکز دانشگاهی استان‌های خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی
دوره آموزشی فعالان نماز واحدهای دانشگاهی استان خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی  به همت اداره کل امور فرهنگی و اسناد دانشگاه (ستاد اقامه نماز) دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی در مرکز رفاهی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در حال برگزاری است .

روزنامه قانون

آپدیت نود 32