برگزاری کارگاه آموزشي تبيين آموزشهاي تخصصي و كاربردي كوتاه مدت


 به همت دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد مشهد برگزارشد :
كارگاه آموزشي تبيين آموزشهاي تخصصي و كاربردي كوتاه مدت
كارگاه آموزشي تبيين آموزشهاي تخصصي و كاربردي كوتاه مدت با حضور معاونين برنامه ريزي و كارشناسان دفتر توانمند سازي و آموزش هاي كاربردي استان های  خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي برگزار شد .

میهن دانلود

ماشین های جدید