برگزاری نشست هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه با حضور آیت الله علم الهدی دردانشگاه آزاد مشهد


برگزاری نشست هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه با حضور آیت الله علم الهدی دردانشگاه آزاد مشهد

فردا در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود:

نشست هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه
با حضور
حضرت آیت الله علم الهدی
نماینده محترم ولی فقیه دراستان و امام جمعه محترم مشهد

زمان: چهارشنبه 29 آذرماه ساعت 12
مکان: سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-  قاسم آباد، چهار راه استاد یوسفی، مجتمع آموزشی دانشگاه ، جنب مزار شهدای گمنام

برگزاری نشست هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه با حضور آیت الله علم الهدی دردانشگاه آزاد مشهد

فردا در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود:

نشست هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه
با حضور
حضرت آیت الله علم الهدی
نماینده محترم ولی فقیه دراستان و امام جمعه محترم مشهد

زمان: چهارشنبه 29 آذرماه ساعت 12
مکان: سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-  قاسم آباد، چهار راه استاد یوسفی، مجتمع آموزشی دانشگاه ، جنب مزار شهدای گمنام

برگزاری نشست هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه با حضور آیت الله علم الهدی دردانشگاه آزاد مشهد