برگزاری مصاحبه داوطلبان پذيرش اختصاصي واحدهاي بين الملل و برون مرزي در پردیس بین الملل گلبهار واحد مشهد


مصاحبه داوطلبان پذيرش اختصاصي  واحدهاي بين الملل و برون مرزي در پردیس بین الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزارشد
مصاحبه داوطلبان پذيرش اختصاصي  واحدهاي بين الملل و برون مرزي   با نظارت مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامی طی  روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه 14 و 15 بهمن ماه  در پردیس بین الملل گلبهار واحد مشهد برگزارشد .

آهنگ جدید

دانلود نرم افزار