برگزاری مراسم گراميداشت آغاز چهلمين سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی


برگزاری مراسم گراميداشت آغاز چهلمين سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی

مراسم گراميداشت آغاز چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب

باحضوررياست،مسئولين،اساتيد،كاركنان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

زمان : پنجشنبه ١٢ بهمن ماه  ساعت ٨/٣٠
مکان: آمفي تئاتر دانشكده فنی مهندسي

برگزاری مراسم گراميداشت آغاز چهلمين سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی

مراسم گراميداشت آغاز چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب

باحضوررياست،مسئولين،اساتيد،كاركنان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

زمان : پنجشنبه ١٢ بهمن ماه  ساعت ٨/٣٠
مکان: آمفي تئاتر دانشكده فنی مهندسي

برگزاری مراسم گراميداشت آغاز چهلمين سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی