برگزارى کرسی آزاد اندیشی با موضوع دوستی های قبل از ازدواج


برگزارى کرسی آزاد اندیشی با موضوع دوستی های قبل از ازدواج

مجمع اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با همكاري كانون مهدويت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي برگزار مي كند :

“چای دو نفره “
کرسی آزاد اندیشی با موضوع دوستی های قبل از ازدواج
با حضور استاد مهرجردی

زمان: چهارشنبه ساعت 12:30
مكان: سالن اجتماعات مجتمع علوم انسانی

برگزارى کرسی آزاد اندیشی با موضوع دوستی های قبل از ازدواج

مجمع اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با همكاري كانون مهدويت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي برگزار مي كند :

“چای دو نفره “
کرسی آزاد اندیشی با موضوع دوستی های قبل از ازدواج
با حضور استاد مهرجردی

زمان: چهارشنبه ساعت 12:30
مكان: سالن اجتماعات مجتمع علوم انسانی

برگزارى کرسی آزاد اندیشی با موضوع دوستی های قبل از ازدواج

واتساپ جی بی