برگزارى آيين تجليل از مقام والاى استاد دانشگاه آزاد اسلامى مشهد-4 + اسامى اساتيد منتخب


برگزارى آيين تجليل از مقام والاى استاد دانشگاه آزاد اسلامى مشهد-4 + اسامى اساتيد منتخب

 طي مراسمي از اساتيد منتخب علمي پژوهشي و علمي فرهنگي و اساتيد بازنشسته واحد مشهد در مجتمع كوه سر مشهد  تقدير شد .
اسامي اين اساتيد بدين شرح است :

برگزارى آيين تجليل از مقام والاى استاد دانشگاه آزاد اسلامى مشهد-4 + اسامى اساتيد منتخب

 طي مراسمي از اساتيد منتخب علمي پژوهشي و علمي فرهنگي و اساتيد بازنشسته واحد مشهد در مجتمع كوه سر مشهد  تقدير شد .
اسامي اين اساتيد بدين شرح است :

برگزارى آيين تجليل از مقام والاى استاد دانشگاه آزاد اسلامى مشهد-4 + اسامى اساتيد منتخب