برنامه مشخصی برای اشتغال ۱۰۰ هزار دانشجوی دکتری نداریم


برنامه مشخصی برای اشتغال ۱۰۰ هزار دانشجوی دکتری نداریم
معاون آموزشی وزارت علوم بر ضرورت ایجاد رابطه هدفمند بین اشتغال و تحصیل در کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بیش از یکصد هزار دانشجوی دکتری در کشور وجود دارد که برنامه مشخصی برای اشتغال آن‌ها بعد از فارغ التحصیلی وجود ندارد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجتبی شریعتی‌نیاسر در مراسم تودیع […]

برنامه مشخصی برای اشتغال ۱۰۰ هزار دانشجوی دکتری نداریم

معاون آموزشی وزارت علوم بر ضرورت ایجاد رابطه هدفمند بین اشتغال و تحصیل در کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بیش از یکصد هزار دانشجوی دکتری در کشور وجود دارد که برنامه مشخصی برای اشتغال آن‌ها بعد از فارغ التحصیلی وجود ندارد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجتبی شریعتی‌نیاسر در مراسم تودیع […]
برنامه مشخصی برای اشتغال ۱۰۰ هزار دانشجوی دکتری نداریم