برنامه راهبردی و کلان در حوزه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تدوین شود


برنامه راهبردی و کلان در حوزه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تدوین شود

حجت‌الاسلام نصیری خواستار شد
برنامه راهبردی و کلان در حوزه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تدوین شود

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ آزاد اسلامی خراسان رضوی درخواست کرد که مدیریت جدید دانشگاه، برنامه راهبردی و کلان در حوزه فرهنگی دانشگاه تدارک ببیند.

برنامه راهبردی و کلان در حوزه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تدوین شود

حجت‌الاسلام نصیری خواستار شد
برنامه راهبردی و کلان در حوزه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تدوین شود

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ آزاد اسلامی خراسان رضوی درخواست کرد که مدیریت جدید دانشگاه، برنامه راهبردی و کلان در حوزه فرهنگی دانشگاه تدارک ببیند.

برنامه راهبردی و کلان در حوزه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تدوین شود