اطلاعیه مهم – اعلام زمان مصاحبه داوطلبان دوری دکتری مجتمع بین الملل گلبهار


به اطلاع داوطلبان معرفی شده سایت آزمون دانشگاه آزاد اسلامی جهت دوره های دکتری ویژه واحدهای بین الملل برون مرزی – پردیس بین الملل گلبهار می رساند که زمان انجام مصاحبه دوره دکتری بدین شرح است :

میهن دانلود

باران فیلم