اطلاعیه / قابل توجه دانشجویان محترم شرکت کننده در آزمون قرآن و عترت


اطلاعیه / قابل توجه دانشجویان محترم شرکت کننده در آزمون قرآن و عترت

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی اطلاعیه خطاب به روسای دانشکده ها اعلام کرد:
علی الرغم برگزاری بیست وسومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت درساعت 10 الی 12 روز سه شنبه 21 اذرماه ؛ کلیه کلاسها دایر است . بنابراین لازم است غیبت دانشجویانی که داوطلب شرکت در آزمون فوق می باشند موجه لحاظ گردد . درساعات فوق جهت برگزاری آزمون کلاسهای آموزشی دانشکده های مهندسی و پیراپزشکی تعطیل خواهد بود.
لطفا از برگزاری امتحان میان ترم و آزمایشگاه در این بازه ساعت خوداری شود.

روابط عمومی دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

اطلاعیه / قابل توجه دانشجویان محترم شرکت کننده در آزمون قرآن و عترت

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی اطلاعیه خطاب به روسای دانشکده ها اعلام کرد:
علی الرغم برگزاری بیست وسومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت درساعت 10 الی 12 روز سه شنبه 21 اذرماه ؛ کلیه کلاسها دایر است . بنابراین لازم است غیبت دانشجویانی که داوطلب شرکت در آزمون فوق می باشند موجه لحاظ گردد . درساعات فوق جهت برگزاری آزمون کلاسهای آموزشی دانشکده های مهندسی و پیراپزشکی تعطیل خواهد بود.
لطفا از برگزاری امتحان میان ترم و آزمایشگاه در این بازه ساعت خوداری شود.

روابط عمومی دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

اطلاعیه / قابل توجه دانشجویان محترم شرکت کننده در آزمون قرآن و عترت