اطلاعیه / قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


اطلاعیه / قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 به اطلاع می رساند : با توجه به برگزاری آزمون کارشناسان قضایی در روز جمعه  11 اسفندماه کلیه کلاسهای آموزشی دانشکده های فنی مهندسی ، حقوق ، علوم انسانی ، پیراپزشکی و مجتمع آموزشی از ساعت 17 روز پنج شنبه 10 اسفند تا پایان روز جمعه 12 اسفند ماه برای آماده سازی حوزه های برگزاری آزمون تعطیل است.

 

 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اطلاعیه / قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 به اطلاع می رساند : با توجه به برگزاری آزمون کارشناسان قضایی در روز جمعه  11 اسفندماه کلیه کلاسهای آموزشی دانشکده های فنی مهندسی ، حقوق ، علوم انسانی ، پیراپزشکی و مجتمع آموزشی از ساعت 17 روز پنج شنبه 10 اسفند تا پایان روز جمعه 12 اسفند ماه برای آماده سازی حوزه های برگزاری آزمون تعطیل است.

 

 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اطلاعیه / قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد