استخدام ۹ ردیف شغلی،با شرایط عالی در مجموعه معتبر غذایی


استخدام ۹ ردیف شغلی،با شرایط عالی در مجموعه معتبر غذایی
مجموعه معتبر غذایی، برای تکمیل تیم پرسنل خود از افراد زبده و با انگیزه با شرایط عالی در تهران دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی سابقه تحصیلات جنسیت ۱ فروشنده با سابقه مرتبط لیسانس خانم ۲ آشپز با سابقه مرتبط دیپلم آقا/ خانم ۳ کافی شاپ کار با سابقه مرتبط دیپلم آقا ۴ […]

استخدام ۹ ردیف شغلی،با شرایط عالی در مجموعه معتبر غذایی

مجموعه معتبر غذایی، برای تکمیل تیم پرسنل خود از افراد زبده و با انگیزه با شرایط عالی در تهران دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی سابقه تحصیلات جنسیت ۱ فروشنده با سابقه مرتبط لیسانس خانم ۲ آشپز با سابقه مرتبط دیپلم آقا/ خانم ۳ کافی شاپ کار با سابقه مرتبط دیپلم آقا ۴ […]
استخدام ۹ ردیف شغلی،با شرایط عالی در مجموعه معتبر غذایی