استخدام ۷ رده شغلی در تعمیرگاه خودرو


  تعدادی تعمیرکار خودرو، مکانیک، نقاش، صافکار، باطریساز و جلوبندساز و cng کار در تهران نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۲۸۶۶۳۳۹۷