استخدام گفتار درمانگر جهت آسایشگاه


  گفتار درمانگر جهت آسایشگاه سالمندان در فردیس کرج نیازمندیم. تلفن: ۰۹۳۳۰۹۱۵۸۰۶- ۰۲۶۳۶۸۰۹۰۸۴