استخدام کارگر ساده، جوشکار و راننده جهت شرکت صنعتی در ساوجبلاغ


استخدام کارگر ساده، جوشکار و راننده جهت شرکت صنعتی در ساوجبلاغ
ایران استخدام

استخدام کارگر ساده، جوشکار و راننده جهت شرکت صنعتی در ساوجبلاغ

ایران استخدام
استخدام کارگر ساده، جوشکار و راننده جهت شرکت صنعتی در ساوجبلاغ