استخدام کارمند اداری و بازاریاب در تبریز


  به یک نفر خانم جهت امور اداری و بازاریاب تلفنی بصورت نیمه وقت در تبریز نیازمندیم. تلفن:  ۳۵۵۱۷۲۵۳
استخدام جدید