استخدام کارشناس HelpDesk در یک شرکت معتبر در تهران


استخدام کارشناس HelpDesk در یک شرکت معتبر در تهران
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز نحوه همکاری ۱ کارشناس HelpDesk خانم/آقا جهت پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت شبکه مایکروسافت دارای روحیه کاری تیمی و دقیق و جوان آشنایی با ساخت مستندات واحد IT دارای […]

استخدام کارشناس HelpDesk در یک شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز نحوه همکاری ۱ کارشناس HelpDesk خانم/آقا جهت پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت شبکه مایکروسافت دارای روحیه کاری تیمی و دقیق و جوان آشنایی با ساخت مستندات واحد IT دارای […]
استخدام کارشناس HelpDesk در یک شرکت معتبر در تهران