استخدام کارشناس مالی اداری خانم در ایمن سازان اوان در تهران


استخدام کارشناس مالی اداری خانم در ایمن سازان اوان در تهران
شرکت ایمن سازان اوان در تهران با سابقه طولانی در زمینه سیستم های امنیتی، جهت تکمیل کادر مالی خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارشناس مالی اداری خانم آشنا به نرم افزارهای حقوق و دستمزد حسابداری بازرگانی و پیمانکاری بیمه و امور […]

استخدام کارشناس مالی اداری خانم در ایمن سازان اوان در تهران

شرکت ایمن سازان اوان در تهران با سابقه طولانی در زمینه سیستم های امنیتی، جهت تکمیل کادر مالی خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارشناس مالی اداری خانم آشنا به نرم افزارهای حقوق و دستمزد حسابداری بازرگانی و پیمانکاری بیمه و امور […]
استخدام کارشناس مالی اداری خانم در ایمن سازان اوان در تهران