استخدام کارشناس شبکه در شرکت داده پردازان دوران در تهران


استخدام کارشناس شبکه در شرکت داده پردازان دوران در تهران
استخدام داده پردازان دوران شرکت داده پردازان دوران پیشرو در زمینه تولید نرم افزار جهت تکمیل  سرمایه انسانی متخصص خود در تهران دعوت به همکاری می نماید . ردیف عنوان شغلی جنسیت/تعداد شرایط احراز ۱ کارشناس شبکه آقا و خانم / ۳نفر تسلط به Linux وBash scripting تسلط به مفاهیم شبکه network plus آشنایی با […]

استخدام کارشناس شبکه در شرکت داده پردازان دوران در تهران

استخدام داده پردازان دوران شرکت داده پردازان دوران پیشرو در زمینه تولید نرم افزار جهت تکمیل  سرمایه انسانی متخصص خود در تهران دعوت به همکاری می نماید . ردیف عنوان شغلی جنسیت/تعداد شرایط احراز ۱ کارشناس شبکه آقا و خانم / ۳نفر تسلط به Linux وBash scripting تسلط به مفاهیم شبکه network plus آشنایی با […]
استخدام کارشناس شبکه در شرکت داده پردازان دوران در تهران