استخدام کارشناس بازرگانی و کارشناس فروش در مجموعه تولیدی-تهران


استخدام کارشناس بازرگانی و کارشناس فروش در مجموعه تولیدی-تهران
یک مجموعه تولیدی در زمینه صنایع غذایی جهت تکمیل سرمایه انسانی خود در دفتر تهران با توجه به شرایط ذیل از افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی مدنظر خود دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مدرک تحصیلی سابقه ۱ کارشناس بازرگانی خانم تسلط کامل به خواندن، نوشتن و مکالمه […]

استخدام کارشناس بازرگانی و کارشناس فروش در مجموعه تولیدی-تهران

یک مجموعه تولیدی در زمینه صنایع غذایی جهت تکمیل سرمایه انسانی خود در دفتر تهران با توجه به شرایط ذیل از افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی مدنظر خود دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مدرک تحصیلی سابقه ۱ کارشناس بازرگانی خانم تسلط کامل به خواندن، نوشتن و مکالمه […]
استخدام کارشناس بازرگانی و کارشناس فروش در مجموعه تولیدی-تهران