استخدام کاردان حسابداری در تهران


استخدام کاردان حسابداری در تهران
استخدام شرکت فرازین پندار بیکران شرکت فرازین پندار بیکران وارد کننده مواد غذایی و آرایشی بهداشتی در نظر دارد جهت تکمیل کادر حسابداری و اداری خود در تهران یک نفر آقا با مشخصات زیر استخدام نماید: ۱. دارای مدرک کاردانی حسابداری ۲. یک سال سابقه کار مرتبط ۳. دارای مهارت ارتباطی بالا ۴. اشنا به امور […]

استخدام کاردان حسابداری در تهران

استخدام شرکت فرازین پندار بیکران شرکت فرازین پندار بیکران وارد کننده مواد غذایی و آرایشی بهداشتی در نظر دارد جهت تکمیل کادر حسابداری و اداری خود در تهران یک نفر آقا با مشخصات زیر استخدام نماید: ۱. دارای مدرک کاردانی حسابداری ۲. یک سال سابقه کار مرتبط ۳. دارای مهارت ارتباطی بالا ۴. اشنا به امور […]
استخدام کاردان حسابداری در تهران

استخدامی