استخدام نیروی نقشه کشی آسانسور در تهران


  نیروی مسلط به نقشه کشی آسانسور با سابقه کار مرتبط جهت همکاری در تهران استخدام می نماییم. تلفن: ۸۸۵۲۷۴۹۵- ۰۹۱۲۳۱۸۵۳۰۴
استخدام