استخدام مونتاژکار مبلمان اداری


  مونتاژکار ماهر بصورت تمام وقت جهت نصب مبلمان اداری در تهران نیازمندیم. فکس: ۶۶۷۳۵۷۲۵
استخدام