استخدام موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود


استخدام موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود برای تکمیل کادر حرفه ای خود (سرپرست، حسابرس ارشد و حسابرس) از فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر دارای گواهی قبولی در آزمون رده بندی جامعه و سوابق کار مفید در حسابرسی داخلی دعوت به همکاری می نماید. تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب می شود. علاقه مندان می توانند سوابق […]

استخدام موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود برای تکمیل کادر حرفه ای خود (سرپرست، حسابرس ارشد و حسابرس) از فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر دارای گواهی قبولی در آزمون رده بندی جامعه و سوابق کار مفید در حسابرسی داخلی دعوت به همکاری می نماید. تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب می شود. علاقه مندان می توانند سوابق […]
استخدام موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود