استخدام منشی خانم | دوشنبه ۲۳ فروردین ۹۵


استخدام منشی خانم | دوشنبه ۲۳ فروردین ۹۵
آگهی استخدام منشی خانم در تهران منشی خانم , جهت کار در آموزشگاه زبان , با سابقه کار مرتبط نیازمندیم ۴۴۰۹۲۷۲۴ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ منشی خانم با سابقه مرتبط به , آموزشگاه علمی و نرم افزارهای , کامپیوتری (حقوق ۱میلیون تومان) صادقیه ۴۴۲۱۴۱۲۱ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ منشی خانم جهت آموزشگاه زبان , باسابقه کارساعت کار۱۵ الی ۲۱ , بیمه […]

استخدام منشی خانم | دوشنبه ۲۳ فروردین ۹۵

آگهی استخدام منشی خانم در تهران منشی خانم , جهت کار در آموزشگاه زبان , با سابقه کار مرتبط نیازمندیم ۴۴۰۹۲۷۲۴ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ منشی خانم با سابقه مرتبط به , آموزشگاه علمی و نرم افزارهای , کامپیوتری (حقوق ۱میلیون تومان) صادقیه ۴۴۲۱۴۱۲۱ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ منشی خانم جهت آموزشگاه زبان , باسابقه کارساعت کار۱۵ الی ۲۱ , بیمه […]
استخدام منشی خانم | دوشنبه ۲۳ فروردین ۹۵

استخدامی