استخدام مسئول دفتر | یکشنبه ۲۲ فروردین ۹۵


استخدام مسئول دفتر | یکشنبه ۲۲ فروردین ۹۵
آگهی استخدام مسئول دفتر در تهران مسئول دفترمسلط به کامپیوتر , ومهارت های طراحی باسابقه کاردر , موسسات فرهنگی وانتشاراتی،رزومه: sinacultural@gmail.com _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ مسئول دفتر مدیرعامل , خانم , در شرکت بازرگانی(کامپیوتری) , تسلط کامل بر MS Office , مسلط به امور اداری و , بایگانی و نامه نگاری , حداقل۵سال سابقه کارمرتبط , (میدان ولیعصر) […]

استخدام مسئول دفتر | یکشنبه ۲۲ فروردین ۹۵

آگهی استخدام مسئول دفتر در تهران مسئول دفترمسلط به کامپیوتر , ومهارت های طراحی باسابقه کاردر , موسسات فرهنگی وانتشاراتی،رزومه: sinacultural@gmail.com _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ مسئول دفتر مدیرعامل , خانم , در شرکت بازرگانی(کامپیوتری) , تسلط کامل بر MS Office , مسلط به امور اداری و , بایگانی و نامه نگاری , حداقل۵سال سابقه کارمرتبط , (میدان ولیعصر) […]
استخدام مسئول دفتر | یکشنبه ۲۲ فروردین ۹۵

استخدام