استخدام مسئول دفتر و کارشناس بازرگانی در شرکت تولیدی بازرگانی


استخدام مسئول دفتر و کارشناس بازرگانی در شرکت تولیدی بازرگانی
یک شرکت تولیدی بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز ۱ مسئول دفتر خانم ۵ سال سابقه ۲ کارشناس بازرگانی خانم ۵ سال سابقه شرایط کلی: با ضامن معتبر دارا بودن رضایت نامه شغلی ساکن غرب تهران از […]

استخدام مسئول دفتر و کارشناس بازرگانی در شرکت تولیدی بازرگانی

یک شرکت تولیدی بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز ۱ مسئول دفتر خانم ۵ سال سابقه ۲ کارشناس بازرگانی خانم ۵ سال سابقه شرایط کلی: با ضامن معتبر دارا بودن رضایت نامه شغلی ساکن غرب تهران از […]
استخدام مسئول دفتر و کارشناس بازرگانی در شرکت تولیدی بازرگانی