استخدام مسئول دفتر خانم آشنا به امور حسابداری در موسسه معتبر


استخدام مسئول دفتر خانم آشنا به امور حسابداری در موسسه معتبر
یک موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران واقع در بلوار میرداماد خیابان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مسئول دفتر خانم آشنا به امور حسابداری برای موسسه حسابرسی ساعت کاری ۸صبح الی۱۷ حقوق توافقی متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به […]

استخدام مسئول دفتر خانم آشنا به امور حسابداری در موسسه معتبر

یک موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران واقع در بلوار میرداماد خیابان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مسئول دفتر خانم آشنا به امور حسابداری برای موسسه حسابرسی ساعت کاری ۸صبح الی۱۷ حقوق توافقی متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به […]
استخدام مسئول دفتر خانم آشنا به امور حسابداری در موسسه معتبر