استخدام مدیر کنترل کیفی(رشته مکانیک,صنایع،متالوژی) در تهران


استخدام مدیر کنترل کیفی(رشته مکانیک,صنایع،متالوژی) در تهران
استخدام فیلتر دز فیلتر دز تولید کننده فیلترهوای خودرو جهت تکمیل کادر نظارت کارگاهی و نظارت عالیه خود واقع در تهران، شهرک صنعتی چهاردانگه از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مدیر کنترل کیفی دارنگان حداقل کارشناسی مکانیک • دارنگان حداقل کارشناسی صنایع • دارنگان حداقل کارشناسی متالوژی • کارت پایان […]

استخدام مدیر کنترل کیفی(رشته مکانیک,صنایع،متالوژی) در تهران

استخدام فیلتر دز فیلتر دز تولید کننده فیلترهوای خودرو جهت تکمیل کادر نظارت کارگاهی و نظارت عالیه خود واقع در تهران، شهرک صنعتی چهاردانگه از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مدیر کنترل کیفی دارنگان حداقل کارشناسی مکانیک • دارنگان حداقل کارشناسی صنایع • دارنگان حداقل کارشناسی متالوژی • کارت پایان […]
استخدام مدیر کنترل کیفی(رشته مکانیک,صنایع،متالوژی) در تهران