استخدام مدیر مالی مسلط به زبان تخصصی در تهران


استخدام مدیر مالی مسلط به زبان تخصصی در تهران
  شرکت خدماتی در حوزه نفت و گاز واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر خود اقدام به استخدام مدیر مالی با بیش از ۱۰ سال سابقه کار مرتبط بصورت تمام وقت نماید. متقاضی باید مسلط به زبان انگلیسی تخصصی بصورت تمام وقت باشد. ارسال رزومه خود را تا تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۵ به […]

استخدام مدیر مالی مسلط به زبان تخصصی در تهران

  شرکت خدماتی در حوزه نفت و گاز واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر خود اقدام به استخدام مدیر مالی با بیش از ۱۰ سال سابقه کار مرتبط بصورت تمام وقت نماید. متقاضی باید مسلط به زبان انگلیسی تخصصی بصورت تمام وقت باشد. ارسال رزومه خود را تا تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۵ به […]
استخدام مدیر مالی مسلط به زبان تخصصی در تهران