استخدام مدیر خدمات پس از فروش در یک شرکت بازرگانی در تهران


استخدام مدیر خدمات پس از فروش در یک شرکت بازرگانی در تهران
یک شرکت بازرگانی ،خدماتی در تهران در زمینه تجهیزات تعمیرگاهی خودرو با سابقه طولانی و شناخته شده در بازار به منظور توسعه برنامه های راهبردی خود از افراد واجد شرایط زیر برای ردیف شغلی مدیر خدمات پس از فروش دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مزایا مدیر خدمات پس از فروش […]

استخدام مدیر خدمات پس از فروش در یک شرکت بازرگانی در تهران

یک شرکت بازرگانی ،خدماتی در تهران در زمینه تجهیزات تعمیرگاهی خودرو با سابقه طولانی و شناخته شده در بازار به منظور توسعه برنامه های راهبردی خود از افراد واجد شرایط زیر برای ردیف شغلی مدیر خدمات پس از فروش دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مزایا مدیر خدمات پس از فروش […]
استخدام مدیر خدمات پس از فروش در یک شرکت بازرگانی در تهران