استخدام شرکت کانادایی گلدر (Golder)


استخدام شرکت کانادایی گلدر (Golder)
گلدر (Golder) یک شرکت کانادایی فنی و مهندسی است که در زمینه ارائه خدمات مشاوره، طراحی و ساخت پروه‌های عمرانی، محیط زیست و انرژی فعال می‌باشد. این شرکت بیش از ۸٫۰۰۰ نفر پرسنل دارد که در بیش از ۱۸۰ دفتر در آفریقا، آسیا، استرالیا، اروپا، آمریکا شمالی و جنوبی در حال کار می‌باشند. گلدر همچنین در […]

استخدام شرکت کانادایی گلدر (Golder)

گلدر (Golder) یک شرکت کانادایی فنی و مهندسی است که در زمینه ارائه خدمات مشاوره، طراحی و ساخت پروه‌های عمرانی، محیط زیست و انرژی فعال می‌باشد. این شرکت بیش از ۸٫۰۰۰ نفر پرسنل دارد که در بیش از ۱۸۰ دفتر در آفریقا، آسیا، استرالیا، اروپا، آمریکا شمالی و جنوبی در حال کار می‌باشند. گلدر همچنین در […]
استخدام شرکت کانادایی گلدر (Golder)