استخدام شرکت ماشین سازی نگه کار صنعت


استخدام شرکت ماشین سازی نگه کار صنعت
  شرکت ماشین سازی نگه کار صنعت واقع در شهرک صنعتی جهت توسعه فعالیت خود در شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: کارشناس مکانیک مسلط به طراحی ,  تحلیل و ساخت مکانیزه های مکانیکی آقا تراشکار فزرکار جوشکار آهنگر شماره تماس:۰۹۱۱۳۳۳۲۵۶۴

استخدام شرکت ماشین سازی نگه کار صنعت

  شرکت ماشین سازی نگه کار صنعت واقع در شهرک صنعتی جهت توسعه فعالیت خود در شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: کارشناس مکانیک مسلط به طراحی ,  تحلیل و ساخت مکانیزه های مکانیکی آقا تراشکار فزرکار جوشکار آهنگر شماره تماس:۰۹۱۱۳۳۳۲۵۶۴
استخدام شرکت ماشین سازی نگه کار صنعت

استخدام