استخدام شرکت صرافی شیراز


استخدام شرکت صرافی شیراز
  شرکت صرافی شیرازجهت تکمیل کادر خود از متقاضیان خانم واجد شرایط در شیراز دعوت به همکاری مینماید: حسابدار لیسانس یا بالاتر منشی – لیسانس لیسانس کامپیوتر یا IT لطفا تا تاریخ ۹۵/۱/۲۱ رزومه خود را به نشانی زیر ارسال نمایید: ارسال رزومه به :info@sarafishiraz.com شماره تماس:۰۷۱۳۲۹۵۵ آدرس:شیراز – چهارراه زند – ابتدی خیابان سعدی […]

استخدام شرکت صرافی شیراز

  شرکت صرافی شیرازجهت تکمیل کادر خود از متقاضیان خانم واجد شرایط در شیراز دعوت به همکاری مینماید: حسابدار لیسانس یا بالاتر منشی – لیسانس لیسانس کامپیوتر یا IT لطفا تا تاریخ ۹۵/۱/۲۱ رزومه خود را به نشانی زیر ارسال نمایید: ارسال رزومه به :info@sarafishiraz.com شماره تماس:۰۷۱۳۲۹۵۵ آدرس:شیراز – چهارراه زند – ابتدی خیابان سعدی […]
استخدام شرکت صرافی شیراز