استخدام شرکت تولیدی صنعتی پاکشوما


استخدام شرکت تولیدی صنعتی پاکشوما
شرکت تولیدی صنعتی پاکشوما جهت تکمیل کادر اداری خود واقع در قم و تهران با شرایط ذیل استخدام می  نماید: ردیف عنوان شغلی شرایط ۱ تعمیرکار قالب دارای سابقه کار مفید در شرکتهای تولیدی صنعتی و مرتبط آشنایی کامل با دستگاههای ۶۰۰ تا ۱۸۰۰ تن تزریق پلاستیک ساکن قـم ۲ انباردار با مدرک حداقل کارشناسی […]

استخدام شرکت تولیدی صنعتی پاکشوما

شرکت تولیدی صنعتی پاکشوما جهت تکمیل کادر اداری خود واقع در قم و تهران با شرایط ذیل استخدام می  نماید: ردیف عنوان شغلی شرایط ۱ تعمیرکار قالب دارای سابقه کار مفید در شرکتهای تولیدی صنعتی و مرتبط آشنایی کامل با دستگاههای ۶۰۰ تا ۱۸۰۰ تن تزریق پلاستیک ساکن قـم ۲ انباردار با مدرک حداقل کارشناسی […]
استخدام شرکت تولیدی صنعتی پاکشوما