استخدام سیمان کار، نصاب و بنا در زنجان


استخدام سیمان کار، نصاب و بنا در زنجان
به یک نفر سیمان کار ، یک نفر نصاب ایزوگام و یک نفر بنا با حقوق کافی و بیمه سختی کار بصورت دائمی در زنجان نیازمندیم دروازه ارک ، بالاتر از قنادی ارک ،روبروی ایستگاه اتوبوس ، ساختمان حمید ،طبقه ۲ ، واحد ۱۰ ، داربست حمید (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۴/۱/۹۵ معتبر است)

استخدام سیمان کار، نصاب و بنا در زنجان

به یک نفر سیمان کار ، یک نفر نصاب ایزوگام و یک نفر بنا با حقوق کافی و بیمه سختی کار بصورت دائمی در زنجان نیازمندیم دروازه ارک ، بالاتر از قنادی ارک ،روبروی ایستگاه اتوبوس ، ساختمان حمید ،طبقه ۲ ، واحد ۱۰ ، داربست حمید (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۴/۱/۹۵ معتبر است)
استخدام سیمان کار، نصاب و بنا در زنجان

استخدام