استخدام سرپرست بازاریابی،کارشناس بازاریابی و فروش،کارمند فروش


استخدام سرپرست بازاریابی،کارشناس بازاریابی و فروش،کارمند فروش
شرکت سامانه های بعد پنجم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. ردیف  عنوان شغلی شرایط احراز ۱ سرپرست بازاریابی دارای تجربه در حوزه بازاریابی و فروش ماشین های اداری و یا سیستم های حفاظتی مسلط به مفاهیم بازاریابی،توسعه بازار و دیجیتال مارکتینگ دارای تجربه در امور نمایندگان ۲ […]

استخدام سرپرست بازاریابی،کارشناس بازاریابی و فروش،کارمند فروش

شرکت سامانه های بعد پنجم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. ردیف  عنوان شغلی شرایط احراز ۱ سرپرست بازاریابی دارای تجربه در حوزه بازاریابی و فروش ماشین های اداری و یا سیستم های حفاظتی مسلط به مفاهیم بازاریابی،توسعه بازار و دیجیتال مارکتینگ دارای تجربه در امور نمایندگان ۲ […]
استخدام سرپرست بازاریابی،کارشناس بازاریابی و فروش،کارمند فروش

دانلود برنامه ایمو