استخدام سازمان غذا و دارو در سال ۹۶ (خبر جدید)


استخدام سازمان غذا و دارو در سال ۹۶ (خبر جدید)
استخدام سازمان غذا و دارو   خبر ۲۵ مرداد ۹۶ – صدور مجوز استخدام ۱۵۰۰ نفر در سازمان غذا و دارو  باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سازمان امسال مجوز جذب هزار و ۵۰۰ نفر را از سازمان استخدامی کشور اخذ کرده است. رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو در گفت […]

استخدام سازمان غذا و دارو در سال ۹۶ (خبر جدید)

استخدام سازمان غذا و دارو   خبر ۲۵ مرداد ۹۶ – صدور مجوز استخدام ۱۵۰۰ نفر در سازمان غذا و دارو  باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سازمان امسال مجوز جذب هزار و ۵۰۰ نفر را از سازمان استخدامی کشور اخذ کرده است. رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو در گفت […]
استخدام سازمان غذا و دارو در سال ۹۶ (خبر جدید)