استخدام سازمان بنادر و دریانوردی سال ۹۶ (اطلاعیه جدید)


استخدام سازمان بنادر و دریانوردی سال ۹۶ (اطلاعیه جدید)
استخدام سازمان بنادر و دریانوردی   خبر ۲۸ آذر ۹۶ -اطلاعیه شماره (۹) قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر پیرو اطلاعیه شماره «۶» مبنی بر اعلام جدول زمانبندی، از معرفی شدگان رشته کارشناس ایمنی و امنیت و حفاظت دریایی و حسابدار کارشناس برنامه ریزی و کارشناس تحلیل گر سیستم و کارشناس امور اداری و کارشناس […]

استخدام سازمان بنادر و دریانوردی سال ۹۶ (اطلاعیه جدید)

استخدام سازمان بنادر و دریانوردی   خبر ۲۸ آذر ۹۶ -اطلاعیه شماره (۹) قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر پیرو اطلاعیه شماره «۶» مبنی بر اعلام جدول زمانبندی، از معرفی شدگان رشته کارشناس ایمنی و امنیت و حفاظت دریایی و حسابدار کارشناس برنامه ریزی و کارشناس تحلیل گر سیستم و کارشناس امور اداری و کارشناس […]
استخدام سازمان بنادر و دریانوردی سال ۹۶ (اطلاعیه جدید)