استخدام در شرکت همکاران سیستم خوزستان


استخدام در شرکت همکاران سیستم خوزستان
شرکت همکاران سیستم خوزستان از فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه ساکن در شهرهای اهواز یا ماهشهر به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی شغل مورد نظر حداکثر سن استان محل خدمت  ۱  کارشناس، کارشناس ارشد  حسابداری ، اقتصاد ، صنایع ، نرم افزار و IT  کارشناس استقرار و پشتیبانی  حداکثر […]

استخدام در شرکت همکاران سیستم خوزستان

شرکت همکاران سیستم خوزستان از فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه ساکن در شهرهای اهواز یا ماهشهر به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی شغل مورد نظر حداکثر سن استان محل خدمت  ۱  کارشناس، کارشناس ارشد  حسابداری ، اقتصاد ، صنایع ، نرم افزار و IT  کارشناس استقرار و پشتیبانی  حداکثر […]
استخدام در شرکت همکاران سیستم خوزستان