استخدام در شرکت تولید و پخش مواد غذایی- تهران


استخدام در شرکت تولید و پخش مواد غذایی- تهران
یک شرکت تولید و پخش مواد غذایی  در تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: حسابدار آقا: حد اکثر سن ۳۰ سال با ۳ سال سابقه کار صندوقدار و امور تسویه: با ضامن معتبر فروشنده تلفنی خانم: حد اکثر ۳۰ سال منشی خانم: جهت روابط عمومی کمک انبار دار دیپلمه: حد […]

استخدام در شرکت تولید و پخش مواد غذایی- تهران

یک شرکت تولید و پخش مواد غذایی  در تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: حسابدار آقا: حد اکثر سن ۳۰ سال با ۳ سال سابقه کار صندوقدار و امور تسویه: با ضامن معتبر فروشنده تلفنی خانم: حد اکثر ۳۰ سال منشی خانم: جهت روابط عمومی کمک انبار دار دیپلمه: حد […]
استخدام در شرکت تولید و پخش مواد غذایی- تهران

استخدام جدید