استخدام در رستوران ۵ ستاره


  کارگر ساده و سالن دار جهت کار در رستوران ۵ ستاره واقع در تهران نیازمندیم. آدرس: سعادت آباد &ndsh; سرو غربی میدان شهرداری مجتمع سرو طبقه ۱۱ و ۱۲ تلفن: ۲۲۰۸۴۸۴۶- ۲۲۰۸۵۳۵۳  
استخدام