استخدام جوشکارCO2 و مونتاژکار


  شرکت ساخت سازه های فلزی واقع در منطقه صفادشت البرز به پرسنل جوشکارCO2 و مونتاژکار نیاز دارد. تلفن: ۶۵۷۴۲۹۰۱